ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΠΑΝΑΓΙΑ

Τραγούδι θρησκευτικό με προέλευση από τη Μαλακοπή Καππαδοκίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 2/4 και το χορεύανε με πιάσιμο των χεριών στις Δεσποτικές και στις Θεομητορικές εορτές.

 

Παρακαλώ σε Παναγιά προσκυνούμεν ‘σε Θε’ μου.

------

Να μας χαρέσεις τα κλειδιά και τ’ ανεχτήρια ‘ντάματ’.

------

Ν’ ανοίξωμε Χρίστου τούΐ θύρ’ να διούμεν μέσα τι έχ’.

------

Καθούτανε κι Άι-Θόδωρος κι Άι-Στρατήγος ‘ντάματ’.

------

Και ζύγιζαν τ’ αμαρτωλούς με τ’ όνουμά τους ‘ντάματ’.

------

Αμαρτωλοί στην κόλαση στάι πίσα στάι βατράνια.

------

Τραχιά τραχιά λουν τα νερά τάι νερά στόι πηγάδι.

------

Κι εκεί στόι πεγαδόχειλο ένα δεντρί φυλλώνει.

------

Και το δεντρί κι αν φύλλωνε κι αν φύλλο δε μυρίζει.