ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ

Τραγούδι ηθογραφικού περιεχομένου με προέλευση από τα Σιάτιστα Δυτικής Μακεδονίας.
Ο ρυθμός του κομματιού είναι 4/4 (2-2).

 

Σταμούλου πάησι για νιρό με την καρδαροπούλα,
γιο τον ίσκιο (ν)ί… γιο τον ίσκιο (ν)
γιο τον ίσκιο (ν)ίσκιο πάηνι.

------

 

Τουν ίσκιο (ν)ίσκιο πάηνι τουν ίσκιο ‘πό τα δέντρα,
γιο μη τη μαρά… γιο μη τη μαρά…
γιο μη τη μαράνει ο κουρνιαχτός.

------

 

Μη τη μαράνει ο κουρνιαχτός να μη τη ψήσει ου ήλιος,
γιο Τουρκόπουλου γιο  Τουρκόπουλου
γιο Τουρκόπουλου την ακ’λουθεί.

------

 

Τουρκόπουλου την ακ’λουθεί με δυο σπαθιά στα χέρια,
γιο Σταμούλου δώ… γιο Σταμούλου δώ…
γιο Σταμούλου δώσ’ ‘μού φίλημα.

------

 

Σταμούλου δώσ’ ‘μού φίλημα Σταμούλου δώσ’ ‘μού χάδι,
γιο ‘γώ δε σου δί… γιο ‘γώ δε σου δί…
γιο ‘γώ δε σου δίνω φίλημα.

------

‘Γώ δε σου δίνω φίλημα ‘γώ δε σου δίνω χάδι,
γιο γιατί ‘μαι Ελλη… γιο γιατί ‘μαι Ελλη…
γιο γιατί ‘μαι Ελληνοπούλα ‘γώ.