ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΙΧΩΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΜΙΑ ΓΡΙΑ ΜΠΑΜΠΟΓΡΙΑ

Τραγούδι αποκριάτικο με προέλευση τη Λέσβο.

 

Μια γριά τσικιρικιτρόμ τρακατρούμ τρακατρόμ,
μια γριά μπαμπόγρια λάχανα μαγείρευε.

------

Κει που τα τσικιρικιτρόμ τρακατρούμ τρακατρόμ,
'κεί που τα μαγείρευε 'κεί της ήρθε μια βοή
για να πάει να παντρευτεί.

------

Δίνει μια τσικιρικιτρόμ τρακατρούμ τρακατρόμ,
δίνει μια του τέντζερη κι άλλη μια του καπακιού.

------

Φάτε κό... τσικιρικιτρόμ τρακατρούμ τρακατρόμ,
φάτε κότες λάχανα και 'σείς γάτες τα ζουμιά.

------

Γιατ' εγώ τσικιρικιτρόμ τρακατρούμ τρακατρόμ,
γιατ' εγώ θα παντρευτώ και θα νοικοκυρευτώ.